Olen politiikan tutkija (YTT). Tutkimusintressieni keskiössä on ajankohtaisten poliittisten tapahtumien tarkastelu poliittisen ajattelun tradition näkökulmasta. Olen keskittynyt erityisesti Hannah Arendtin ajattelun tutkimukseen sekä kansainvälisen politiikan ilmiöihin (esim. resilienssi turvallisuudessa). Nykyinen tutkimushankkeeni käsittelee faktojen roolia demokraattisessa politiikassa ja faktantarkistusta totuudenpuhumisen muotona.

Toimin tällä hetkellä tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa. Tutkimushankkeeni ”Faktantarkistus faktojen jälkeisellä aikakaudella” on Koneen säätiön rahoittama. Olen myös osa Suomen akatemian rahoittamaa Instrumental Narratives: The Limits of Storytelling and New Story-Critical Narrative Theory konsortiota ja Tampereen yliopiston Narrare-tutkimuskeskusta. Olen myös Veronan yliopistossa sijaitsevan Hannah Arendt Center for Political Studies -keskuksen tutkija (research fellow, pysyvä rooli), sekä parhaillaan myös vieraileva tutkija (touko-heinäkuussa 2019).

Vuonna 2018 työskentelin Tampereen yliopistossa osana Valtioneuvoston kanslian rahoittamaa hanketta Kokonaisresilienssin hallinta (VN-TEAS-hanke, johtaja prof.Sirpa Virta), joka tarkasteli resilienssin käsitettä osana suomalaista kokonaisturvallisuuden viitekehystä. Valmistellessani väitöskirjaani toimin vierailevana tutkijana Yhdysvalloissa Bard Collegessa sekä Suomessa Tampereen Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRIssa.

Olen julkaissut laajalti sekä suomeksi että englanniksi politiikan teorian ja kansainvälisten suhteiden alalla, muun muassa Arendtista, Rancierèsta, resilienssistä osana turvallisuusdiskurssia, arabikeväästä sekä yliopistopolitiikasta ja -pedagogiikasta. Väitöskirjani käsitteli poliittisen kokemuksen käsitettä Arendtin ajattelussa, ja sovelsi sitä muun muassa arabikevään tapahtumiin. Väittelin Jyväskylän yliopistosta vuonna 2017. Maisteriksi valmistuin vuonna 2012 Tampereen yliopistosta, pääaineenani kansainvälinen politiikka.

Olen opettanut muun muassa rauhan- ja konfliktintutkimusta, kansannousujen ja protestien politiikkaa ja politiikan teoriaa Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa sekä Bard Collegessa Yhdysvalloissa. Ohjaan parhaillani yhtä väitöskirjaa ja toimin myös säännöllisesti pro gradu -töiden ohjaajana ja arvioijana.

Pyrin tekemään tutkimustuloksistani yleisesti saatavilla olevia julkaisemalla akateemisten kanavien lisäksi yleistajuisia tekstejä. Teen myös aktiivisesti yhteistyötä poliittisten toimijoiden, virkamiesten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Olen myös ollut mukana muun muassa Euroopan komission Joint Research Centren hankkeessa, jonka ensisijainen yleisö olivat komission virkamiehet. VN TEAS -hankkeen myötä tutustuin laajasti suomalaiseen turvallisuusalan hallintoon. Lisäksi olen tehnyt yhteistyötä muun muassa Faktabaarin kanssa, ja toiminut asiantuntijana medialle ja poliittisille puolueille.