ARENDT– | –RESILIENCE– | –TRUTH AND POLITICS– |

PROCESS-THINKING IN POLITICS– | –HIGHER ED– | –MISC.

The Political Thought of Hannah Arendt

Hyvönen, A-E (2021), “Amor Tellus: For a Material Culture of Care“. HannahArendt.net 11(1), pp.96–114. OPEN ACCESS.

Hyvönen, A-E (2021), “The Value of the Surface: Reappreciating Embodiment, Labor, and Necessity in Arendt’s Political Thought”Critical Times: Interventions in Global Critical Theory 4(2), pp. 263–283. OPEN ACCESS.

Hyvönen, A-E (2021), Genealogy of Experiential Frames: Methodological Notes on Arendt” (Genealogy) – Open Access New Perspectives 26(3), pp. 31–55.

Hyvönen, A-E (2020), “Labor as Action: The Human Condition in the Anthropocene“. Research in Phenomenology 50(2), pp.240–260.

Hyvönen, A-E – Mika Ojakangas (2019), “Hannah Arendt ja yhteiskunnan nousu”. In: 1900-luvun saksalainen yhteiskuntateoria, ed. Ilkka Kauppinen, Olli-Pekka Moisio and Miikka Pyykkönen Helsinki: Gaudeamus.

Hyvönen, A-E (2018), ”The Janus Face of Political Experience”. Arendt Studies 2.

Hyvönen, A-E – Charles Barbour (2018), ”Arendt in the Present: Introduction to the Special Issue”. Philosophy Today 62(2), pp. 299–317. DOI: 10.5840/philtoday2018622214.

Hyvönen, A-E – Frank Möller (2017), “Visualizing Political Thought on the Screen: A Dialogue between von Trotta’s Hannah Arendt and Its Protagonist”. Journal for Cultural Research 21 (2).

Hyvönen, A-E (2016), “Political Action Beyond Resistance: Arendt and Revolutionary Spirit in Egypt”. Redescriptions: Political Thought, Conceptual History, and Feminist Theory 19(2). OPEN ACCESS.

Hyvönen, A-E (2016), “Invisible Streams: Process-thinking in Arendt”. European Journal of Social Theory 19 (4).

Hyvönen, A-E (2015) ”Experience as an Anchor for Thinking”. Hannah Arendt Center Blog. http://www.hannaharendtcenter.org/?p=14882.

Hyvönen, A-E (2014), ”Tentative Lessons of Experience: Arendt, Essayism, and ‘the Social’ Reconsidered”. Political Theory 42(5).

Hyvönen, A-E (2013), “Arendt ja menneen elävöittäminen ajattelussa”. In: Muisti, toim. Jani Hakkarainen et al. Tampere: Tampere University Press.

Hyvönen, A-E (2013) ”Arendt, Hannah”. Logos / filosofia.fi.

Hyvönen, A-E (2013), “Totalitarismin syntyä jäljittämässä”. Review of the Finnish translation of Hannah Arendt’s The Origins of Totalitarianism]. Tiede & Edistys 4/2013.

Hyvönen, A-E (2012), ”Tervetulleita ei minnekään: Hannah Arendt ja valtiottomuuden kiroukset”. Kosmopolis: rauhan-, konfliktin-, ja maailmanpolitiikan tutkimuksen aikakauslehti 42(1).

Resilience

Hyvönen, A-E – Tapio Juntunen – Harri Mikkola – Juha Käpylä – Harri Gustafsberg – Markku Nyman – Tiina Rättilä – Sirpa Virta – Johanna Liljeroos (2019), Kokonaisresilienssi ja turvallisuus: tasot, prosessit ja arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 17/2019. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Hyvönen, A-E – Tapio Juntunen (2018), “Resilienssi avaimena laaja-alaiseen kokonaisturvallisuuteen: haasteita ja mahdollisuuksia”. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, Policy Brief 25/2018. Helsinki: Valtioneuvoston Kanslia.

Hyvönen, A-E – Tapio Juntunen (2016), “Sopeutuva yhteiskunta ja resilienssi: turvallisuuspoliittinen analyysi”. Politiikka 58(3).

Tapio Juntunen – Hyvönen, A-E (2014), ”Resilience, Security, and the Politics of Processes”. Resilience: International Policies, Practices, and Discourses 2(3).

Truth and Politics

Hyvönen, A-E (2018), “Careless Speech: Conceptualizing Post-Truth Politics”. New Perspectives 26(3), pp. 31–55.

Hyvönen, A-E – Charles Barbour (2018), ”Arendt in the Present: Introduction to the Special Issue”. Philosophy Today 62(2), pp. 299–317. DOI: 10.5840/philtoday2018622214.

Hyvönen, A-E (2018), “Defining Post-Truth: Structures, Agents, Styles”. E-International Relations. Available at: https://www.e-ir.info/2018/10/22/defining-post-truth-structures-agents-and-styles/.

Hyvönen, A-E – Severi Hämäri (2018), ” Faktantarkistus Suomessa: Oppeja vuoden 2018 presidentinvaaleista”. Helsinki: Faktabaari. Available at: https://faktabaari.fi/assets/FiFakta2018.pdf.

Mäkelä, Maria – Samuli Björninen – A-E Hyvönen (2017), “Kokemuksellinen tarina on vastustuskykyinen faktantarkistukselle”. Helsinki: Faktabaari. https://faktabaari.fi/baaripuhetta/tarina-vastustuskykyinen-faktantarkistukselle/.

Hyvönen, A-E (2017) ”Totalitaarinen valemaailma ja suuri valhe”. In: Korvela – Vuorelma  (ed.), Puhun niin totta kuin osaan – Politiikka faktojen jälkeen. Jyväskylä: Docendo.

Hyvönen, A-E ja Paul-Erik Korvela (2017), ”Elämmekö todella faktojen jälkeistä aikaa?”. Politiikasta.fi, Vuoropuhelua politiikasta ja tutkimuksesta-videosarja. https://vimeo.com/197293562.

Hyvönen, A-E (2016) “Politiikan faktoista on syytäkin olla huolissaan”. Politiikasta.fi. http://politiikasta.fi/politiikan-faktoista-syytakin-huolissaan/.

Process Frame in Politics

Hyvönen, A-E (2016), “Invisible Streams: Process-thinking in Arendt”. European Journal of Social Theory 19 (4).

Hyvönen, A-E – Tapio Juntunen (2016), “Sopeutuva yhteiskunta ja resilienssi: turvallisuuspoliittinen analyysi”. Politiikka 58(3).

Hyvönen, A-E (2016), “Political Action Beyond Resistance: Arendt and Revolutionary Spirit in Egypt”. Redescriptions: Political Thought, Conceptual History, and Feminist Theory 19(2).

Hyvönen, A-E (2014), “From ‘Event’ to ‘Process’: The EU and the Arab Spring”. In: Donatella della Porta – Alice Mattoni (eds.), Spreading Protest: Social Movements in Times of Crisis. Paris: ECPR Press.

Tapio Juntunen – Hyvönen, A-E (2014), ”Resilience, Security, and the Politics of Processes”. Resilience: International Policies, Practices, and Discourses 2(3).


Higher Education & Pedagogy

Hyvönen, A-E (2019), “Pedagogies of Hopefulness and Thoughtfulness: The Social-Political Role of Higher Education in Contemporary Societies”. In: Higher Education and Hope: Institutional, Pedagogical and Personal Possibilities, eds. Paul Gibbs and Andrew Peterson. London: Palgrave.

Hyvönen, A-E – Esko Harni (2017), “The politics of austerity and entrepreneurialism: reflections on the role of the humanities”. In Jon Nixon (ed.) Higher Education in an Age of Austerity: Looking to Europe. London: Bloomsbury.

Political theory/philosophy misc.

Hyvönen, A-E – Lauri Lahikainen (n.d.), “Tunnustus Jacques Rancièren poliittisessa filosofiassa”. In: Tunnustuksen filosofia ja politiikka, e.d. Onni Hirvonen. Forthcoming.

Hyvönen, A-E (2016) “Arabikevään tragediasta”. Politiikasta.fi. http://politiikasta.fi/arabikevaan-tragediasta/.

Hyvönen, A-E (2015), “Vallankumouksen filosofiaa nykyajassa”.  Niin & näin 4/15.

Hyvönen, A-E (2013), ”Elämän ja kuoleman politiikka”. Niin & näin 1/13. [The Politics of Life and Death, A report on Powers of Life and Death: Biopolitics Beyond Foucault conference in Helsinki].